หน้าหลัก / ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ แนะนำบริการ และอื่นๆ

ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ แนะนำบริการ และอื่นๆ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง

ที่อยู่ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
โทร. 0864506008
อีเมล์ moung101[at]gmail[dot]com